Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kadın Hastalıkları ve Doğum

North Clinics Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğimizde kadın sağlığına yönelik koruyucu, tanı ve tedavi edici sağlık hizmetleri modern, en güncel cihaz ve yöntemlerle verilmektedir.

OBSTETRİ (GEBELİK&DOĞUM) HİZMETLERİMİZ

 • Gebelik Öncesi Danışmanlık ve Muayene

Erken yaşta evlilik ve gebelik hem ülkemizde hem de batı toplumlarında sanıldığından daha sıktır. Erken yaşta evlilik ile 18 yaşından önce yapılan evliliker kast edilir. Bu yaşlardaki kız çocukları fiziksel, fizyolojik ve pisikolojik olarak evlilik ve gebeliğe kesinlikle hazır değildir ve bir çok risk içerir. Gebelikle ilişkili ölümler 15-19 yaş grubunda epeyce yüksektir.

 20 yaşın altındaki evliliklerde boşanma oranları % 80 lere dayanmaktadır. Ayrıca erken yaşta evlenmiş kız çocuklarının gebeliklerinde nadiren bakım aldıklarıda bilinmektedir.

Diğer taraftan 30 yaşından sonra kadınların doğurganlığı da giderek azalmaktadır. Özellikle 35 yaşından sonra gebe kalamama riskiyle karşı karşıya kalınma ihtimali ortaya çıkar. Çocuk sahibi olmak için en uygun zaman aralığı 20-30 yaş aralığıdır. Bu yaş aralığı genelikle eğitim, iş ve bütçe açısından çocuk sahibi olmaya uygun olmasının yanında beslenme ve egzersiz açısından da avantajlıdır. Olgun kadınların beden farkındalıkları daha iyidir ve gebeliğe bağlı semptomları tolere etmeye daha hazırdırlar. Ayrıca bu yaş grubunda ne istediklerini bilmekte, bağımsız kararlar verebilmektedirler.

İleri yaşın  (>35 yıl) iyi bilinen olumsuzluklarından biri de Down sendromu gibi genetik anomalili bebek sahibi olma ihtimalindeki artıştır. Aynı zaman da gebelik yaşı erttıkça sezaryen doğum oranlarıda artmaktadır.

Çocuk sahibi olmaya karar verdiğinizde gebelik öncesi bakım için muayene olmalısınız, Anemi, Tiroid hastalığı(guatr), Diabetes mellitus(şeker hastalığı),Yüksek tansiyon, Talasemi (akdeniz anemisi) gibi hastalıkların herhangi birinden rahatsız iseniz tedavi olmalısınız. Ayrıca rubellaya(kızamıkçık) karşı bağışıklık durumunuza da bakılmalıdır.

 • Rutin ve Yüksek Riskli Gebeliklerin Takibi

Gebe kalan her kadında gebelikten kaynaklanabilecek bazı problemler için risk ortaya çıkar. Gebelik öncesinde tamamen sağlıklı bile olmuş olsak anne veya gelişmekte olan bebek açısından normal kabul edilenden yüksek risk içeren gebelikleri yüksek riskli gebelikler olarak tanımlamaktayız. Risk gebelik boyunca, doğum sırasında veya doğum sonrasında ortaya çıkabilir.

   Risk Faktörleri

Gebelik için sadece anne yaşı risk artışı nedeni olabilir, özellikle 15 yaştan küçük veya 35 yaştan büyük olan anne adaylarının takibi yüksek riskli gebelik sınıflaması dahilinde yapılır. Bir çok sağlık problemine davetiye anlamına gelen aşırı kilo gebelik ve sonunda da olası bazı promlemler açısından bir uyarıdır. Gebelik açısından ideal kiloda olmak önemlidir, çünkü aşırı zayıf olan bir kadın da gebelik sırasında normal kilo sınırlarına erişmiş olsa dahi yüksek riskli gebelik olarak sınıflandırılır. Önceki gebeliğinde herhangi bir problem yaşamış olmak aynı problemin tekrarlama olasılığında bir artış yapar. Tamamen sağlıklı olmayan bir kadının (gebelik öncesi yüksek tansiyon, şeker gibi hastalığı bulunmak) gebeliğinin problemsiz geçmesi açısından gebelik planlanmaya başladığı andan itibaren takiplerini düzenli yaptırması önemlidir.

  Öneriler

Eğer herhangi bir nedenden dolayı hekiminiz sizi ''yüksek riskli gebelik'' olarak sınıflandırmış ise size özel yapılması gerekenler, yapmanız gerekenler açısından bilgilendirilirsiniz. Onun dışında mümkün olduğunca dinlenmek, ayakları yüksekte tutatarak ve uzatarak dinlendirmek, bacak bacak üstüne atarak oturmaktan sakınmak, uzun süre oturmak yada ayakta kalmaktan sakınmak kan dolaşımına yardımcı olmak açısından önemlidir. Rahat ayakkabılar giymeli, sıkı çoraplar giyilmemelilisiniz. Yeteri miktarda sıvı alımı bütün gebelikler için önemlidir. İlaç önerilmişse düzenli kullanılmalıdır. Düzenli yürüyüş mümkünse yüzme yapılmalıdır. Gebelik boyunca sırt üstü yatılmamalı, mümkünse sol yana yatarak istrahat edilmelidir. Sırt üstü yatmak zorunda kalındığında sağ kalça omuz arasındaki mesafeye bir yastık mutlaka konulmalıdır.

 • Obstetrik Ultrasonografi

İlk trimester ultrasonografik muayenesi gebeliğin olup olmadığı, yerleşimi, haftası ve çoğul gebelik olup olmadığının saptanması için yapılır. Ayrıca gebelikte ultrason ikili-üçlü-dörtlü tarama testlerininde bir parçasıdır. Gebelikte ultrason ile muayene sırasında rahim ve yumurtalıklar da herhangi bir patoloji açısından değerlendirilir.

İkinci ve/veya üçüncü trimesterde muayene bebeğin anatomik incelenmeside dahil bir çok nedenle yapıldığından gebelikte ultrason terimlerinin ne anlama geldiğini hekiminizden açıklamasını isteyiniz. Gebelikte ultrason muayenesinin zamanlaması; obezite, daha önceden geçirilmiş operasyonlar nedeniyle değiştirilebilsede genellikle 18. ve 20. Gebelik haftaları arasında yapılmaktadır.

İkinci ve üçüncü trimesterlerde fetal büyümenin takibi, amniyos mayi miktarının ve plasentanın yerleşim yerinin tespiti gibi bazı özel durumlarda daha sık ve detaylı ultrasonografik muayene yapılması gerekebilir. 

JİNEKOLOJİ

 • Genel Jinekolojik Muayene

Vucudunuzun aşağıda sıraladığımız bazı anatomik yapılarının hekim tarafından muayene edilmesidir.

 1. Vulva: Kadın dış genital sistem muayenesidir. Küçük ve büyük dudaklar, klitoris ile perine muayenesini içerir.

2. Vajina: Serviks (rahim ağzı) den başlayan 7-9 cm uzunluğundaki yapıdır. Spekulum denilen özel aletle muayene edilir.

3. Uterus fallop tüpleri ve yumurtalıklar: Bimanuel muayene ve ultrasonografi ile kontrol edilen iç genital organlardır.

 • Tarama Testleri

Smear testi serviks yani rahim ağzı kanseri taramasında kullandığıız basit fakat son derece önemli bir testtir. Tarama amacıyla yapılan bütün testler bize herhangi bir hastalığın olup olmadığı hakkında bilgi vermez ancak taramasını yaptığımız hastalık açısından riskli bir durum olup olmadığı hakkında fikir verir. Bir nevi erken uyarı sistemidir. Görülme sıkığı açısından kadınlarda görülen tüm kanserler arasında altıncı sırada, jinekolojik kanserler arasında ise üçüncü sırada olan erken tanısı konulmadığında ne yazık ki tamamen tedavisi mümkün olmayan serviks kanseri için tarama oldukça mühimdir. 

 Regl kanaması haricinde kanama, ilişki sonrasında görülen kanama, akıntının kan gibi olması ancak yoğunluk bakımından farklı olması gibi belirtileri olabileceği gibi tamamen sağlıklı bir kadında da erken evre hastalık bulunabilir. Eğer yapılmamışsa bu ve benzeri durumlarda mutlaka jinekolojik muayene ve smear testi yapılmalıdır.

Serviks kanseri etkili bir tarama ile erken tanısı  mümkün olan nadir hastalıklardan biridir. Serviks kanserinin, özellikle az gelişmiş ülkelerde mortalitesinin (ölüme neden olma olasılığı) yüksek  olmasının başlıca sebebi yeterli taramanın yapılamamasıdır. Bu tür tarama testleri fiyat yararlılık açısından da araştırılırlar. Smear testi fiyatları bu açıdan bakıldığında fiyat olarak en uygun testtir. Smear testi fiyatları için lutfen bizimle iletişime geçiniz. Smear testini pozitif çıktığında olası rahim ağzı kanserini tedavi edilebilir safhadayken yakalamamızı sağladığından çok önemsemekteyiz. Bu nedenle her hastamıza özel olarak belirlediğimiz sayı ve aralıklarla smear testini yapmaktayız.

 • Transabdominal ve Transvajinal Ultrasonografi

ÜROJİNEKOLOJİ

 • Genel Ürojinekolojik Muayene
 • Üriner İnkontinans Tanı ve Tedavisi 

İdrar kaçırma bir hastalık olmadığı gibi yaşlanmanın doğal-kaçınılmaz bir sonucu da değildir. Mesane kontrolunun kaybı üriner inkontinans olarak adlandırılır ve kadınların yaklaşık dörtte biri etkilenir. Bunlardan ise %11 kadarı tedavi için ameliyata ihtiyaç duyar. 

Bir çok kadın idrar kaçırma şikayeti için belkide çözümü olmadığını düşündüğünden tıbbi yardım almak yerine sessizce bu duruma katlanmayı tercih eder.İdrar kaçırma sık görülmektedir ve birden fazla tedavi seçeneği vardır.

 • Pelvik Taban Hastalıkları (Rahim, Mesane Sarkması..) Tanı ve Tedavisi 

ÜREME SAĞLIĞI VE İNFERTİLİTE

 • Infertilite Muayenesi ve Hormonal Tetkikler
 • Rahim Filmi HSG
 • Tanısal ve Operatif Histereskopi, Laparoskopi
 • IVF (Tüp Bebek) Uygulamaları

GENİTAL ESTETİK

 • Mons Pubis, Labioplasti, Hyenoplasti
 • Vajinal Gençleştirme
 • Nd Yag Lazer ile Vajinal Sıkılaştırma

Kadın genital sisteminde iyileştirmeyi hedefleyen Vajinal gençleştirme, lazer vajinal gençleştirme, vejinal tasarım gibi birbirinden farklı gibi görünen operasyonlar aslında benzerdir. Doğumların, kilo değişikliklerinin, yapısal doku gevşekliğinin genital sistem üzerinde hastalığa neden olmayan etkileri azımsanamayacak kadar çoktur.

    Operasyonlar genel olarak eksternal( dışarıdan bakınca görebildiğimiz) Mons pubis, labia majör, labia minör, klitoris ve kitoral örtü gibi oluşumlara yöneliktir. Perine denilen yapı vajina ve anal kanal arasında köprü görevi gören kaslı bir destek dokusudur. Vajen arka duvarının alt üçte bir-ikilik kısmı tipik olarak vajinal sıkılaştırma operasyonlarının ve hymen (kızlık zarı) tamirinin yapıldığı bölgedir. Vajen ön duvarının vajinal sıkılığa katkısı daha az olmakla birlikte kontinansı sağlama da (idrarı tutabilme) rolü çok büyüktür.

    Kozmetik vajinal cerrahinin tipi ve zamanı planlanmadan önce tam bir ürojinekolojik muayene mutlaka yapılmallıdır. Özellikle vajinal doğuma etkisi açısından yöntem dikkatli seçilmelidir.

    Kozmetik vajinal cerrahi genel anestezi, spinal-epidural anestezi, sedasyonla ve lokal pudental sinir bloğu ile yapılabilir. Operasyon sadce Hymen (kızlık zarı) tamiri amacıyla yapılıyorsa lokal anestezi veya sedasyon denilen genel anestezinin en hafif şekli ile yapılabilir.

Mons Pubis

    Kalça kemiğinin ön yüzünü örten yağlı dokudur. Bu bölgeye liposuction (yağ alma) ve aşırı sarkık ise kaldırma operasyonları aynı anda veya ayrı ayrı yapılabilir.

Klitoris

    Klitoris hipertrofisi (olağandan daha büyük olması), üzerinde gereksiz cilt katlantıları olması durumunda bu bölge için kozmetik cerrahi yapılabilir fakat yöntem seçilirken mutlaka perine bölgesindeki diğer yapılarda (küçük ve büyük dudaklar, mons pubis ) dikkate alınmalıdır. 

Labia Minora (küçük dudaklar)

    Aşırı uzamış, simetrisi bozulmuş yada hiperpigmente (aşırı koyu renkli) olmuş ise sıklıkla labial küçültme operasyonu yapılır. Labial küçültme ve vajinal sıkılaştırma birlikte yapılabilir fakat işlem sırası önemlidir. Hangisinin önce yapılacagina karar vermek için detaylı genital muayene ile işlemden önce plan yapılmalıdır. 

Labia Majora (büyük dudaklar)

    Büyük dudaklara otolog yağ dokusu (hastanın sıklıkla kalça veya bel bölgesinden alınmış kendi yağ dokusu) transferi, gevşemiş cilt dokusunun çıkarılması ve belirgin variköz damarlar var ise bunlara skleroterapi uygulanabilir.

Vaginal sıkılaştırma

    Sıklıkla vajen daraltma veya vajinal gençleştirme olarak bilinen bu operasyonların ilk yapılış amacı mesane sarkmasının(sistosel) ve rektumun vajene doğru bombeleşmesinin(rektosel) tedavisi içindir. Orta, şiddetli derecede vajinal gevşeklik aynı yöntemler ile başarılı bir şekilde düzeltilebilir.

    Her ne kadar basit gibi görünsede bu operasyonlar sırasında doğumların neden olduğu anatomik şekil bozuklukları ile karşılaşılabilir. Ayrıca operasyon sahası mesane (idrar torbası) ve rektuma (kalın bağırsağın son bölümü) çok yakındır. Bu sebeplerden dolayı operasyonun kompleks pelvik cerrahide deneyimli (urojinekolog) hekimler tarafından yapılması önerilmektedir.