Blog

İdrar Kaçırmak Kabusunuz Olmasın!
İdrar Kaçırmak Kabusunuz Olmasın!

Mesane kontrolunun kaybı üriner inkontinans olarak adlandırılır ve kadınların yaklaşık dörtte biri etkilenir. Bunlardan ise %11 kadarı tedavi için ameliyata ihtiyaç duyar.